Tiếng việt
Tiếng Anh
Giới thiệu bạn bè  

CÁC NGHỊ ĐỊNH - THÔNG TƯ - VĂN BẢN VỀ THUẾ - KẾ TOÁN ĐANG ÁP DỤNG

Rất quan trọng : Thông tư 78/2014/TT-BTC nói về vấn đề thanh toán cho người bán trên 20 triệu đồng

Xin hỏi thông tư 78 về thuế TNDN quy định: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng nếu thanh toán bằng tiền mặt thì không được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Trong tháng 2 và tháng 4 năm 2014 trước khi Thông tư 78 được ban hành công ty tôi có 02 hoá đơn mua hàng hoá thanh toán bằng tiền mặt, giá trị mỗi lần mua hàng đều hơn 20 triệu đồng thì công ty tôi có được tính 2 hoá đơn trên vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 hay không?


Trả lời: Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/06/2014 có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2014. Theo quy định tại Thông tư 78 thì đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tính vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp hóa đơn mua hàng có giá trị trên 20 triệu của công ty bạn pht sinh từ tháng 2 và tháng 4 tức là trước ngày thông tư 78 có hiệu lực nên 02 hoá đơn trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của năm 2014. 

Như vậy các bạn phải lưu ý vấn đề này : 

1/ Thanh toán tiền hàng trên 20 triệu bằng tiền mặt ngoài chuyện không được khấu trừ VAT đầu vào mà giá trị tiền hàng cũng không được tính vào chi phí.

2/ Mua hàng có hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu cũng phải thanh toán qua ngân hàng thì giá trị tiền hàng mới được tính vào chi phí.


CÔNG TY KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THANH TRÍ


Chia sẻ bạn bè Bookmark and Share
Hình ảnh công ty
  • hinh cty
  • h4
  • h3
  • h2
Lịch khai giảng
Quảng cáo
qc 1
qc6
qc 3
qc 4
qc 5
quang cáo 6
Hỗ trợ trực tuyến
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
Tư vấn trực tiếp
Lượt truy cập
Đang online : 9
Lượt truy cập :1384521