Tiếng việt
Tiếng Anh
Giới thiệu bạn bè  

CÁC NGHỊ ĐỊNH - THÔNG TƯ - VĂN BẢN VỀ THUẾ - KẾ TOÁN ĐANG ÁP DỤNG

Các Nghị định, Thông tư, Văn bản các bạn làm nghề kế toán cần biết

1/ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 : Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

2/ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

3/ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 : Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

4/ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 : Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT

5/ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 : Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chánh về hóa đơn

6/ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 : Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

7/ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 : Hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

8/ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng  8 năm 2014 : Sửa đổi, bổ sung một số điều về các luật thuế

9/ Thông tư số 151 /2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 : Hướng dẫn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

10/ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 : Hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp (Thông tư này thay thế Quyết định 15/2006/TT-BTC)

11/ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

12/ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 : Sữa đổi, bổ sung một số điều về các luật thuế

13/ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 : Hướng dẫn về thuế GTGT và Quản lý thuế – Sữa đổi, bổ sung một số điều về các luật thuế

14/ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 : Hướng dẫn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế TNDN


CÔNG TY KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THANH TRÍChia sẻ bạn bè Bookmark and Share
Hình ảnh công ty
  • hinh cty
  • h4
  • h3
  • h2
Lịch khai giảng
Quảng cáo
qc 1
qc6
qc 3
qc 4
qc 5
quang cáo 6
Hỗ trợ trực tuyến
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
P.Kế toán
Tư vấn trực tiếp
Lượt truy cập
Đang online : 9
Lượt truy cập :1384525